สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
พระครูอดิศัยบุญเขต
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต 1
เจ้าอาวาสวัดห้วยม้าโก้งเจ้าอธิการนพรัตน์ เขมาภินนฺโท
เจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต 1
เจ้าอาวาสวัดหนองซิวพระครูวินัยธรเมธาสิทธิ์ สิริวฑฺฒนเมธี
รองเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต 1
เจ้าอาวาสวัดน้ำพุพระมหาศิริศักดิ์ สิกฺขาสโภ
เจ้าอาวาสวัดสันหลวงพระครูสังฆรักษ์อภิรัตน์ วชิรธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดพระธาตุทรายทองพระสมุห์กฤษณา คุตฺตธมฺโม
เจ้าอาวาสวัดหนองไซพระอธิการประพันธ์ ฐานวโร
เจ้าอาวาสวัดเจ้าชัย (หนองหลุม)พระอธิการณรงเดช ฐิตสทฺโท
เจ้าอาวาสวัดหนองท่า
ประธานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลป่าสักพระอธิการภัชรดนัย เตชวโร
เจ้าอาวาสวัดบ้านใหม่ (ร่องแกบ)พระครูจิตสารโสภณ
ที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต 2
เจ้าอาวาสวัดสันป่าสักพระครูบรรพตพัฒนกิตติ์
เจ้าคณะตำบลป่าสัก เขต 2
เจ้าอาวาสวัดดอยติพระครูสถิตวรวุฒิ
เจ้าอาวาสวัดสันคะยอมพระครูอุภัยปริยัติวิธาน
เจ้าอาวาสวัดแม่สารบ้านหลุกพระครูโสภณปริยัติกิจ
เจ้าอาวาสวัดป่าตึงงามพระมหาภานุพงษ์ คุณยุตฺโต
เจ้าอาวาสวัดน้ำบ่อเหลืองพระมหาอนุวัต ฐิตเมโธ
เจ้าอาวาสวัดหนองปลาขอ


สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
146
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,813
เดือนที่แล้ว
8,889
ปีนี้
54,619
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
302,419
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 146 314 5,813 8,889 54,619 60,130 302,419 3.214.184.223