สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร


ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
หัวข้อวันที่
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 บ้านใหม่จตุจักร16 มีนาคม 2566
ร่าง (ครั้งที่ ๒) ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน11 มกราคม 2566
(ร่าง) ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน13 ธันวาคม 2565
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลในตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๑๐ เดือน) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)22 พฤศจิกายน 2565
โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล) ปากทางเข้าเฮือนดาหลา หมู่ที่15 บ้านน้ำบ่อเหลือง ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน26 ตุลาคม 2565
ประกาศเชิญชวน เรื่องขายทอดตลาด ครุภัณฑ์ที่ชำรุดและไม่มีความจำเป็นใช้ในราชการ25 ตุลาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.ถ.๕๑๐๓๐ (สายทางเข้าหมู่บ้านห้วยม้าโก้ง) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง10 ตุลาคม 2565
(ร่าง) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.ถ.๕๑๐๓๑ (สายบ้านหนองปลาขอ - บ้านแม่สารบ้านตอง) หมู่ที่ ๕ บ้านหนองปลาขอ ตำบลป่าสัก23 กันยายน 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) การขยายเวลาสัญญา06 กันยายน 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) ของดหรือลดค่าปรับ ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิค ๑๙31 สิงหาคม 2565
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน บ้านสันหลวง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลป่าสัก (ร่าง)07 กรกฎาคม 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฺฮดรอลิคและกระเช้าไฟเบอร์กลาส ชนิดเครนแขนพับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน (ร่างครั้งที่ ๓)10 มิถุนายน 2565
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๗/๒๕๖๕ โครงการก่อสร้างถนนลาดยางฯ หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า06 มิถุนายน 2565
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกเทเลอร์ ชนิด ๖ ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ๔ สูบ ๔ จังหวะ มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๗๕ แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนไฺฮดรอลิคและกระเช้าไฟเบอร์กลาส ชนิดเครนแขนพับได้ ความสูงไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร จำนวน ๑ คัน (ร่างครั้งที่ ๒)24 พฤษภาคม 2565
ร่างประกวดราคาซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ คัน06 พฤษภาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
หัวข้อวันที่
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมีนาคม 256628 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 256631 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๓ ราย เพื่อปฏิบัติงานของกองสวัสดิการสังคม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลา ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖)31 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๔ ราย เพื่อปฏิบัติงานของกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน)31 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต่อเนื่องสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน) ปฏิบัติงานสนับสนุนงานบริหารงานคลัง และงานพัฒนารายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน ๓ ราย (รายเดิม)31 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่่อเนื่องรายเดิม จำนวน ๖ ราย เพื่อปฏิบัติงานของกองการศึกษา เทศบาลตำบลป่าสัก สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน) 31 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่่อเนื่องรายเดิมและรายใหม่ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน ๒๑ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 31 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็นต้องจ้างต่่อเนื่องรายเดิมและรายใหม่ รวม ๒๒ ราย เพื่อปฏิบัติงานราชการสังกัดกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ระยะเวลาจ้าง ๔ เดืิอน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖31 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการที่มีความจำเป็น จ้างต่อเนื่องรายเดิม ๘ ราย เพื่อปฏิบัติงานสังกัดกองช่าง สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๔ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 31 มกราคม 2566
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึงเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565)26 มกราคม 2566
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนมกราคม 256629 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.ถ.๕๑๐๓๐ (สายทางเข้าหมู่บ้านห้วยม้าโก้ง) หมู่ที่ ๘ บ้านห้วยม้าโก้ง 02 ธันวาคม 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนธันวาคม 256530 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานราชการสำหรับปฏิบัติงานด้านธุรการงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดสำนักปลัดเทศบาล รายใหม่ ๑ ราย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระยะเวลาจ้าง ๓ ้เดือน) 11 พฤศจิกายน 2565
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำเดือนพฤศจิกายน 256531 ตุลาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศราคากลาง
หัวข้อวันที่
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง จำนวน ๒ สายทาง27 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน (เส้นหน้าวัดและเส้นหน้าบ้านนางคำใส) หมู่ที่ ๑ บ้านสันคะยอม จำนวน ๒ จุด27 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรังบดอัดแน่นสายหลังโรงเรียนวัดหนองท่า หมู่ที่ ๑๑ บ้านหนองท่า27 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง จำนวน ๒ สายทาง23 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายลำน้ำเหมือง หมู่ที่ ๑๗ บ้านใหม่ร่องแกลบ จำนวน ๒ จุด23 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว09 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.๓๐๘๐ (สายบ้านหนองซิว - บ้านหนองปลาขอ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง ตำบลป่าสัก07 กุมภาพันธ์ 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๙ บ้านกอเปา สายทางกอพร้าว-หนองซิว26 มกราคม 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตในหมู่บ้าน ซอย ๙/๑ หมู่่ที่ ๔ บ้านหลุก26 มกราคม 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางไปบ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ26 มกราคม 2566
ประกวดราคาซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน23 มกราคม 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ17 มกราคม 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง การจัดซื้อรถขุดตีนตะขาบไฮดรอลิก หมุนได้รอบตัว เครื่องยนต์ดีเซล ๔ จังหวะ กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า ๖๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน (ปรับปรุงแก้ไขร่างฯ)10 มกราคม 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ บ้านหนองบัว09 มกราคม 2566
ข้อมูลตารางแสดงวงเงินประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย ๑ - ๕ หมู่ที่ ๑๕ บ้านน้ำบ่อเหลือง22 ธันวาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดิอน สขร.
หัวข้อวันที่
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖20 มีนาคม 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕14 กุมภาพันธ์ 2566
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖14 กุมภาพันธ์ 2566
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕29 ธันวาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕23 พฤศจิกายน 2565
รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อ/จัดจ้างในรอบเดือน กันยายน ๒๕๖๕18 ตุลาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕19 กันยายน 2565
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ถึง เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๕)17 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕16 สิงหาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕25 กรกฎาคม 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕13 มิถุนายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕20 พฤษภาคม 2565
สรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕) เทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 27 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕19 เมษายน 2565
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.๑) ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕09 มีนาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

ประกาศการตรวจรับงานจ้าง
หัวข้อวันที่
การตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 บ้านหลุก16 มีนาคม 2566
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๙/๒๕๖๖ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสาย ลพ.๓๐๘๐ (สายบ้านหนองซิว - บ้านหนองปลาขอ) หมู่ที่ ๑๒ บ้านสันหลวง15 มีนาคม 2566
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๐/๒๕๖๖ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายทางไปบ้านน้ำพุ หมู่ที่ ๑๔ บ้านหนองไซ จำนวน ๔ ช่วง15 มีนาคม 2566
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๑/๒๕๖๖ โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๖ บ้านทรายทอง จำนวน ๒ สายทาง15 มีนาคม 2566
ประกาศตรวจรับพัสดุ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาล (รถตู้) เคลือบสารต้านจุลชีพ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จำนวน 1 คัน สำหรับการให้บริการทางการแพทย์ของเทศบาลตำบลป่าสัก10 มีนาคม 2566
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก03 มีนาคม 2566
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการเส้นทางประวัติศาสตร์ตำบลป่าสัก27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทางแยกสำนักงานพลังงานจังหวัดลำพูน เชื่อมทางหลวงหมายเลข 11 หมู่ที่ 2 บ้านหนองบัว27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ซอย 1 - 5 หมู่ที่ 15 บ้านน้ำบ่อเหลือง27 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศการตรวจรับงานจ้าง โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หมู่บ้านสันคะยอม - หนองไซ23 กุมภาพันธ์ 2566
การตรวจรับงานจ้าง โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน23 กุมภาพันธ์ 2566
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๑๘/๒๕๖๖ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) ในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗ บ้านน้ำพุ จำนวน ๒ สายทาง21 กุมภาพันธ์ 2566
โครงการเสริมผิวถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายบ้านหนองปลาชอ - บ้านแม่สารบ้านตอง20 กุมภาพันธ์ 2566
สัญญาจ้างก่อสร้าง เลขที่ ๒๓/๒๕๖๕ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบ หมู่ที่ ๑๐ บ้านหนองหลุม (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) อัตราค่าปรับเป็นร้อยละ ๐16 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศการตรวจรับงานจ้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านสันหลวง13 ธันวาคม 2565
1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
513
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
6,285
เดือนที่แล้ว
4,813
ปีนี้
16,898
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
264,698
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 513 322 6,285 4,813 16,898 60,130 264,698 3.236.207.90