สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางสาวปวันรัตน์ สิทธินนท์
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวชญาณิศา เทพวงศ์
หัวหน้าฝ่ายปกครอง


  
นางแววจักร คำเหล็ก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวดุลญาภรณ์ อุ่นเครือ
นิติกรชำนาญการ


นายณัฐพงศ์ คงสมัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


สิบโทปิยะ เปียงน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


สิบโทพิเชฐ กันทะสัก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายอภิวัฒน์ ดีสนิท
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวศรีสุดา กันทะสัก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
คนงาน


นางสาวสุปรีดี พรหมจักร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฐิติมา บุญธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
คนงาน


นายกฤษณพงษ์ ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอรวรรณ จันทร์ต๊ะอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นายยุทธภูมิ คำรังษี
คนงาน


ว่าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววชิราภรณ์ พิงคะสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นายนิรันดร์ กาทอง
คนงาน


นางสาวศิริพร ราชสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นายอนุพงศ์ มันจีน
คนงาน


นายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวณทภัต อ่อนพรหม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเกียรติการณ์ บุญบุผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุรพัฒ บุญติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอนุพงศ์ สมณาศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชนม์เจริญ พรมเสพสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายรัฐศักดิ์ อุปกุมบท
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายสุทิน พรมเสพสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายกำธร อินทจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
        
        
    
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
197
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 197 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141