ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชม และร่วมเชียร์ให้กำลังใจ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ป่าสักเกมส์ 2023” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก โรงเรียนวัดน้ำพุ หมู่ที่ 7

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางอัมพวัน บุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


นางสาวชญาณิศา เทพวงศ์
หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย


  
นางแววจักร คำเหล็ก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ


นางสาวดุลญาภรณ์ อุ่นเครือ
นิติกรปฏิบัติการ


นายณัฐพงศ์ คงสมัย
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


สิบโทปิยะ เปียงน้อย
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ


สิบโทพิเชฐ กันทะสัก
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


นายอภิวัฒน์ ดีสนิท
นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ


นางสาวศรีสุดา กันทะสัก
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายวิเชษฐ์ เศรษฐกิจ
คนงาน


นางสาวสุปรีดี พรหมจักร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางฐิติมา บุญธรรม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายวิษณุพงษ์ จันต๊ะนารี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกฤษณพงษ์ ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอรวรรณ จันทร์ต๊ะอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นายยุทธภูมิ คำรังษี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวปิยธิดา บุญมาถึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววชิราภรณ์ พิงคะสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นายนิรันดร์ กาทอง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวศิริพร ราชสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางเสาวลักษณ์ ประไพพาณิชย์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นายอนุพงศ์ มันจีน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธนัท ณ ลำพูน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวณทภัต อ่อนพรหม
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายเกียรติการณ์ บุญบุผา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุรพัฒ บุญติ๊บ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายอนุพงศ์ สมณาศักดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายชนม์เจริญ พรมเสพสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุทิน พรมเสพสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายกำธร อินทจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


        
        
    
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,025
เดือนที่แล้ว
3,736
ปีนี้
27,775
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
275,575
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 122 126 1,025 3,736 27,775 60,130 275,575 3.239.129.52