สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางศิริณัษฏ กันทาสัก
ผู้อำนวยการกองคลัง


นางสาวชนัญพัทธ์ พงศ์บูรพาพัธ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง  
นายยุทธนา ธรรมหมื่นยอง
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้


นางสาวสิริกร พิชยะสกุล
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


นางสาวอรณัชชา ปารมีส้าว
นักวิชาการพัสดุชำนาญการนางสาวอัณณ์ชญา อินทร์ทิพย์
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน


นางสาวดาราภร ญาณะโรจน์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นายโกวิทย์ เรืองศรีสุวรรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน


นายชาญชัย พิงคะสัน
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้


นายเอกลักษณ์ นันสัก
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี


นางสาวศรีสุดา มัฎฐานธง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน


นายฉัตรชัย ฟุ่มเฟือย
คนงาน


      
  
นางสาววีริยารัศมิ์ เทพศักดิ์
นักวิชาการคลัง


นางสาวสุพัตรา อำนาจผูก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสุชาภัสร์ ปัญญา
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอาทิตยา เรือนทราย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
204
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 204 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141