สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายเสงี่ยม เครือผิว
ผู้อำนวยการกองช่างนายอนุชิต ศรีล้อม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา


  
นายอนุชิต ศรีล้อม
หัวหน้าฝ่ายการโยธา
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง


นายรักษิต นันติแสง
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ


นายวีระพงษ์ ยองปัน
นายช่างเขียนแบบชำนาญงาน


นางสาวอารีย์รัตน์ แสนชมภู
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


ว่าง
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน/ ชำนาญงาน


นายณัฐวุฒิ คุณโย
นายช่างไฟฟ้าปฏิบัติงาน


นายภัคภณ ชัยวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสิทธิพงษ์ เศรษฐกิจ
คนงาน


นายธนาณัติ ซุนสัก
คนงาน


นางสาวชญาญ์พัฎฐ์ อริยะจักร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายดุสิต เสนสัก
คนงาน


นายธีรนัย ทาศักดิ์
คนงาน


นายจิระศักดิ์ ณ บางช้าง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายพรพจน์ สมณาสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุทธินัย ใจปัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจิรศักดิ์ แสงมณี
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสิทธิกร สุโท
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
    
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
206
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 206 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141