สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายไพศาล ยอดมูลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษานางเจรานุศ สมโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


  
นายอมฤต แย้มกมล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
รักษาราชการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม


นางเจรานุศ สมโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางสาวกัณหณัสม์ ตรีมา
ครูชำนาญการพิเศษ


นายอมฤต แย้มกมล
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ


นางจุไรรัตน์ ปริยากุลอนันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางปิยะธิดา แก้วสัก
ครูชำนาญการ


นายศุภวัฒน์ นามวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางนงเยาว์ บุญเหมย
คนงาน


นางวาสนา สมณาสัก
ครูชำนาญการ


  
นางชุติมณฑน์ วงค์รัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางทิพารักษ์ ศรีวิชัย
ครูชำนาญการ


  
  
นางวิลัยพร พิงคะสัน
ครูชำนาญการ


  
      
  
นางจีราภา ใจทอง
ครู


  
  
นางสาววรันต์ภรณ์ ศรีวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก


  
  
นางนิตยา อำทำ
ผู้ดูแลเด็ก


  
  
นางสาวจรรยา เป็งเฟย
ผู้ดูแลเด็ก


  
  
นางสาวมลฤดี นันพนัก
คนงาน


  
  
นางสาวจิรัชญา ต๊ะนันกลาง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
      
  
นางสาวพัทธนันท์ กิติสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นางไพจิตร ตาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นายอิสสระ สมนาสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
      
      
      
      
      
      
      
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
196
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 196 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141