ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชม และร่วมเชียร์ให้กำลังใจ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ป่าสักเกมส์ 2023” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก โรงเรียนวัดน้ำพุ หมู่ที่ 7

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นายไพศาล ยอดมูลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษาว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา


นางเจรานุศ สมโชติ
นักวิชาการศึกษาชำนาญการนางปิยะธิดา แก้วสัก
ครูชำนาญการ


ว่าง
นักสันทนาการปฏิบัติการ


นางจุไรรัตน์ ปริยากุลอนันต์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน


นางวาสนา สมณาสัก
ครูชำนาญการ


นายศุภวัฒน์ นามวงศ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางนงเยาว์ บุญเหมย
คนงาน


นางสาวกัณหณัสม์ ตรีมา
ครูชำนาญการพิเศษ


  
นางชุติมณฑน์ วงค์รัตน์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางทิพารักษ์ ศรีวิชัย
ครูชำนาญการ


  
  
นางวิลัยพร พิงคะสัน
ครูชำนาญการ


  
  
นางจีราภา ใจทอง
ครู


  
  
นางสาววรันต์ภรณ์ ศรีวิชัย
ผู้ดูแลเด็ก


  
  
นางสาวจรรยา เป็งเฟย
ผู้ดูแลเด็ก


  
  
นางนิตยา อำทำ
ผู้ดูแลเด็ก


  
  
นางสาวมลฤดี นันพนัก
คนงาน


  
  
นางสาวสายรุ้ง อินทะบุญ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
นางไพจิตร ตาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
      
  
นายอิสสระ สมนาสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
      
      
      
  
      
      
      
      
      
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,025
เดือนที่แล้ว
3,736
ปีนี้
27,775
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
275,575
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 122 126 1,025 3,736 27,775 60,130 275,575 3.239.129.52