ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชม และร่วมเชียร์ให้กำลังใจ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ป่าสักเกมส์ 2023” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก โรงเรียนวัดน้ำพุ หมู่ที่ 7

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางสาวกมลพรรณ สิทธิกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม


ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข


  
นางสาวกมลพรรณ สิทธิกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข


นายธีระยุทธ ปิงคะยอม
นักวิชาการสุขาภิบาลปฏิบัติการ


สิบเอกขจรศักดิ์ มหาวงศ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวพรนภัส โนโชติ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ


นายกิตติพงศ์ พรมเสน
คนงาน


นายกำธร เศรษฐกิจ
คนงาน


นางสาวฌัชรีย์ ชนะศึก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นายเอนก จอมสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายศตวรรษ ทาเกิด
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวชุตินันท์ ไชยาคำ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นายสมโภชน์ กาซ้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายกิตติศักดิ์ ผ่องใส
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวอาทิตยา ศรีธวัช
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
นายอดิศร หัวนะราษฎร
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายณัฐวุฒิ คงสุข
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาววาสนา ฟูเอื้อง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสมพงศ์ มูลสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายสุวิทย์ จันทร์หีบ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นางสาวสายรุ้ง คำซาวสัน
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายภาสกร สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายจเรศักดิ์ สุริยะแก้ว
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นายพิเชษฐ จันทราภัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายนิพันธ์ สามปันสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
      
      
นายสันทัด ศรีวิชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสำราญ มานะสัก
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายจำลอง วงศ์ชัย
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุทิศ ขาวอินทร์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นายสุปกิจ ปู่คลัง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
    
      
      
     
        
  
        
        
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
122
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,025
เดือนที่แล้ว
3,736
ปีนี้
27,775
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
275,575
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 122 126 1,025 3,736 27,775 60,130 275,575 3.239.129.52