สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางนงนภัส ธนัสถวงศกร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายธีราภัทร ขัติยะหล้า
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


  
นางสาวชนิกามาศ แสงดาว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


       
นายไตรรัตน์ กอใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


  
นางพัชรา ฟุ้งตระการพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางมยุรี บุญศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ ดวงเกิดเจริญ
คนงาน


      
นางสาวธัญยาภรณ์ ตุ้ยกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


นายธันทวี ศรีสวัสดิ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
513
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
6,285
เดือนที่แล้ว
4,813
ปีนี้
16,898
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
264,698
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 513 322 6,285 4,813 16,898 60,130 264,698 3.236.207.90