สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางนงนภัส ธนัสถวงศกร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม


นายธีราภัทร ขัติยะหล้า
หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์


  
นางสาวชนิกามาศ แสงดาว
หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน


       
นายไตรรัตน์ กอใหญ่
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


  
นางพัชรา ฟุ้งตระการพันธุ์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นางมยุรี บุญศิริ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุภาภรณ์ ดวงเกิดเจริญ
คนงาน


      
นางสาวธัญยาภรณ์ ตุ้ยกาศ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


      
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
127
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,813
เดือนที่แล้ว
8,889
ปีนี้
54,619
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
302,419
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 127 314 5,813 8,889 54,619 60,130 302,419 3.214.184.223