สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

นางกรรณิการ์ ลาพิงค์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ


นายชัชวาล สิงห์แก้ว
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ


  
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ


ว่าง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ


  
นางฉวีวรรณ นิยมสินธุ์
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


นางสาวชญาภา ปัญญาวงค์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นางพฤทธ์ นาขาม
คนงาน


นายณัฐนนท์ งามเมืองตึง
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
นางสาวณัฐมาศ คงประพันธ์
พนักงานจ้างเหมาบริการ


    
นางสาวสกุลรัตน์ วันมาละ
พนักงานจ้างเหมาบริการ


  
  
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
513
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
6,285
เดือนที่แล้ว
4,813
ปีนี้
16,898
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
264,698
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 513 322 6,285 4,813 16,898 60,130 264,698 3.236.207.90