สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

1
ประชุมสภาสมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3/2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ 22 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. สภาเทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันตำรวจเอก ยงยุทธ ดาวรี ประธานสภา เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วย สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก เขต 1 และเขต 2 ได้จัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ.2566 เพื่อพิจารณา ตามอำนาจหน้าที่ของสภาเทศบาลตำบลป่าสัก โดยมี พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลป่าสัก (ดอกสัก 2) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

22 กันยายน 2566

โครงการสร้างเสริมความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทนกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกิจกรรมโครงการสร้างเสริมความรู้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวม บ้านน้ำพุ ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ภายใต้กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก

วิทยากรบรรยายโดย คณะเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม

ทั้งนี้ นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ได้รับเกียรติเป็นผู้มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ ณ อาคารอเนกประสงค์ บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 7 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 กันยายน 2566

รถกระเช้า ตรวจสอบเหตุน้ำท่วมขัง,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 21 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้กองช่าง ออกปฏิบัติงานในพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ดังนี้

1. รถกระเช้า ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่บ้านใหม่จตุจักร หมู่ที่ 18

2. ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุน้ำท่วมขังในพื้นที่บ้านหลุก หมู่ที่ 4 (หมู่บ้านสิริทรัพย์)

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

21 กันยายน 2566

คัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น (ระดับภาคเหนือตอนบน),เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย พนักงานเจ้าหน้าที่สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกเกษตรกรและสถาบันเกษตรดีเด่น สาขากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่น (ระดับภาคเหนือตอนบน) ประจำปี 2567 จัดโดย ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ร่วมกับ ศูนย์วิจัยข้าวเชียงใหม่ เพื่อเป็นการยกย่องประกาศเกียรติคุณและเผยแพร่ผลงานของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันคะยอม ณ ที่ทำการกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบ้านสันคะยอม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 กันยายน 2566

จับงู,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุสัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่บ้านป่าตึงงาม หมู่ที่ 3 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงรายงานผู้บังคับบัญชา โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกจับสัตว์เลื้อยคลาน จึงได้ทำการจับและนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย


หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1


???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php


???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

20 กันยายน 2566

โครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันจันทร์ที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 08.30 น. เทศบาลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมโภชนาการและสุขภาพอนามัยแม่และเด็กของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

โดยภาคเช้าเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “การประเมินภาวะโภชนาการของเด็กอายุ 0 – 5 ปี” และ “ด้านอาหารและโภชนาการของเด็กอายุ 0 – 5 ปี” ส่วนภาคบ่ายเป็นการอบรมให้ความรู้ในเรื่อง “การส่งเสริมอาหารตามหลักโภชนาการ” วิทยากรบรรยาย โดย บุคลากรจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหลุม ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านหนองหลุม ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

18 กันยายน 2566

งูเข้าบ้านเรือนประชาชน,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

เมื่อวันเสาร์ที่ 16 กันยายน 2566 เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุสัตว์เลื้อยคลาน (งู) เข้าบ้านเรือนประชาชน ในพื้นที่หมู่บ้านลำพูนวิลเลจ หมู่ที่ 18 ตำบลป่า สัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงรายงานผู้บังคับบัญชา โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกจับสัตว์เลื้อยคลาน จึงได้ทำการจับและนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

16 กันยายน 2566

โครงการแข่งขันกีฬาสานฝันสามัคคีหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เวลา 08.00 – 12.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลตำบลป่าสัก ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเจ้าหน้าที่ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ได้จัดโครงการแข่งขันกีฬาสานฝันสามัคคีหนูน้อย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย กองการศึกษา เพื่อให้เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก สนใจการเล่นกีฬา เข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการ กิจกรรมกลางแจ้ง สามารถเคลื่อนไหวร่างกาย ออกกำลังกาย หรือเล่นกีฬา เพื่อสร้างสุขภาพ พลานามัย ที่แข็งแรงสมบูรณ์  มีพัฒนาการสมวัย โดยมี สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เขต 6, คณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก, ผู้นำท้องที่, กลุ่มสตรีแม่บ้านตำบลป่าสัก, ผู้ปกครองและนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก และชมรมฟุตบอลดอกสัก อะคาเดมี่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ สนามกีฬาหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 กันยายน 2566

ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการกิจการ เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันศุกร์ที่ 15 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ตรวจสถานประกอบการกิจการ เพื่อประกอบการขอใบอนุญาตประกอบกิจการ จำนวน 5 แห่ง ในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านสันคะยอม, หมู่ที่ 4 บ้านหลุก, หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก, หมู่ที่ 8 บ้านห้วยม้าโก้ง และหมู่ที่ 13 บ้านหนองซิว ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

15 กันยายน 2566

ออกจับสัตว์เลื้อยคลาน บริเวณหน้าวัดเจ้าชัย (หนองหลุม) หมู่ที่ 10,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 06.30 น. งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้รับแจ้งเหตุจากชาวบ้านมีสัตว์เลื้อยคลาน (งู) บริเวณหน้าวัดเจ้าชัย (หนองหลุม) หมู่ที่ 10 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จึงรายงานผู้บังคับบัญชา โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ออกจับสัตว์เลื้อยคลาน จึงได้ดำเนินการจับและปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเป็นที่เรียบร้อย

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 กันยายน 2566

โครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานเจ้าหน้าที่ กองการศึกษา คณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก และงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล ได้จัดโครงการฝึกอบรมและซ้อมแผนเผชิญเหตุเสมือนจริง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดย กองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลป่าสัก เพื่อส่งเสริมและฝึกให้คณะครู บุคลากร และเด็ก ๆ มีความรู้เรื่องหลักการ วิ่ง ซ่อน สู้ สามารถช่วยเหลือตนเองได้เบื้องต้น ปกป้องดูแลตนเองและเอาชีวิตรอดในเหตุการณ์กราดยิงในพื้นที่สาธารณะได้ สำคัญเพื่อมิให้เกิดการสูญเสียขึ้น ผู้ปกครองมีความรู้ ลดความรุนแรง สร้างภูมิคุ้มกันในครอบครัว และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ปกครอง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ตระหนัก ช่วยกันสอดส่องดูแลสถานศึกษา เพิ่มความระมัดระวังให้มากยิ่งขึ้น

โดยแบ่งกลุ่มตามฐานการเรียนรู้ โดยมีผู้ปกครองมีส่วนร่วม จำนวน 2 ฐาน ดังนี้ ฐานที่ 1 การฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังการปฏิบัติตนขณะที่เกิดเหตุการณ์ภัยธรรมชาติ และฐานที่ 2 การฝึกปฏิบัติการเฝ้าระวังการปฏิบัติตนขณะที่เกิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากผู้ก่อการร้าย โดยมีทีมวิทยากรจาก สถานีตำรวจภูธรบ้านโฮ่ง ได้แก่ ร.ต.ต.เสกสรร สิงห์แก้ว รอง สวป.(ป) พร้อมด้วย ด.ต.กฤต ขาวะนา ผบ.หมู่ ป. , ส.ต.ท.สุทธิพงษ์ มาผาบ ผบ.หมู่ ป. และ ส.ต.ต.เจียรนัย จิตตินูนท์ ผบ.หมู่ ป. ได้ร่วมเข้ามาฝึกปฏิบัติให้แก่เด็ก ในสถานการณ์จำลอง ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลป่าสัก หมู่ที่ 6 บ้านสันป่าสัก ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

14 กันยายน 2566

ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำ,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก มอบหมายให้ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างน้ำจากแหล่งน้ำสาธารณะ จำนวน 10 จุด ในเขตพื้นที่ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน เพื่อส่งวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ภายใต้โครงการอนุรักษ์และพัฒนาลำน้ำสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 กันยายน 2566

รถกระเช้า,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th
วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก อนุมัติให้กองช่าง นำรถกระเช้า ออกปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ในพื้นที่หมู่บ้านหนองท่า หมู่ที่ 11 และบ้านใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ 17 ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน
 
หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
 
???? แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php
 
???? ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)
13 กันยายน 2566

ประชุม อปพร.,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 19.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ อปพร. เทศบาลตำบลป่าสัก พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และพนักงานเจ้าหน้าที่ สำนักปลัดเทศบาล เข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน ด้านการอำนวยความสะดวก รักษาความปลอดภัย ให้กับพี่น้องในตำบลป่าสักต่อไป 

ทั้งนี้ ได้แจกชุด อปพร. เพื่อใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ ให้กับสมาชิก อปพร.เทศบาลตำบลป่าสัก ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลป่าสัก (ดอกสัก 2) อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล

(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

13 กันยายน 2566

โครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566,เทศบาลตำบลป่าสัก,pahsak.go.th

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 เวลา 09.00 - 15.00 น. เทศบาลตำบลป่าสัก โดย พันเอก คะนอง กันทะสัก นายกเทศมนตรีตำบลป่าสัก พร้อมด้วย ผู้บริหาร ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และพนักงานเจ้าหน้าที่ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการรวมพลังสร้างสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในการสร้างสุขภาพที่ดีของประชาชน พัฒนาและสร้างแกนนำด้านสุขภาพในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และจัดทำแผนงาน/ โครงการด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โดยมีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การสร้างสุขภาพที่ดีแก่ประชาชนตำบลป่าสัก”, “การจัดทำแผนสุขภาพชุมชน” และ “การเขียนแผนงาน/โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำเสนอแผนงาน/โครงการของแต่ละหมู่บ้าน” วิทยากรโดย นางสาวกมลพรรณ สิทธิกัน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ณ ห้องประชุม Horizon Village & Resort สวนพฤกษศาสตร์ทวีชล อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

หมายเหตุ : รูปภาพบุคคลที่เผยแพร่ทั้งหมดนี้ เป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมของเทศบาลตำบลป่าสัก ติดตามและดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/pahsak1

แจ้งคำร้องออนไลน์ผ่านระบบศูนย์บริการจุดเดียวเบ็ดเสร็จ One Stop Service (OSS Pahsak) ได้ที่ https://ossthai.com/pahsak/app0.php

ท้องถิ่นยุคใหม่ หัวใจดิจิทัล
(ข่าวโดย : งาน ปชส.ทต.ป่าสัก)

12 กันยายน 2566

1 2 3 4 5..... >> >|

ขณะนี้คุณอยู่ที่หน้า 1 / 185  (2768 รายการ)

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
136
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,813
เดือนที่แล้ว
8,889
ปีนี้
54,619
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
302,419
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 136 314 5,813 8,889 54,619 60,130 302,419 3.214.184.223