สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1ระเบียบว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยฯ7 ม.ค. 2562
2คู่มือการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐13 ก.พ. 2561
3ประกาศการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองข้อมูลข่าวสาร13 ก.พ. 2561
4ประกาศขั้นตอนและกำหนดระยะเวลาในการให้บริการข้อมูลข่าวสาร13 ก.พ. 2561
5คำสั่งการมอบหมายการปฏิบัติงานให้เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร13 ก.พ. 2561
6คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลป่าสัก13 ก.พ. 2561

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
507
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
6,285
เดือนที่แล้ว
4,813
ปีนี้
16,898
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
264,698
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 507 322 6,285 4,813 16,898 60,130 264,698 3.236.207.90