ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชม และร่วมเชียร์ให้กำลังใจ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ป่าสักเกมส์ 2023” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก โรงเรียนวัดน้ำพุ หมู่ที่ 7

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1ประกาศหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล เพิ่มค่าจ้างลูกจ้างประจำ เลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล และเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 ต.ค. 2565
2ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 ต.ค. 2565
3ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการพิจารณาเลื่อนค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 ต.ค. 2565
4ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 ต.ค. 2565
5ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 ต.ค. 2565
6ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256628 ต.ค. 2565
7ประกาศ หลักเกณฑ์เงื่อนไขในการอุทธรณ์ การร้องทุกข์ สอบสวนการลงโทษทางวินัย29 เม.ย. 2565
8ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง เงินเสี่ยงภัยสุขภาพ พนักงานจ้าง พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
9ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเงินเพิ่มพิเศษสำหรับบุคลากรสาธารณสุขฯ พ.ศ.256529 เม.ย. 2565
10ประกาศ ก.ท.จ.ลำพูน เรื่องเงินเพิ่มพิเศษพัสดุ ปี 256529 เม.ย. 2565
11ประกาศ ก.ถ. กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (หมวด 6-9)29 เม.ย. 2565
12ประกาศหลักเกณฑ์เลื่อนขั้นเงินเดือน ปี 255829 เม.ย. 2565
13ซักซ้อมแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างประจำ29 เม.ย. 2565
14หลักเกณฑ์เกี่ยวกับเงินเพิ่มพิเศษ29 เม.ย. 2565
15หลักเกณฑ์เงินเพิ่มพิเศษผู้ปฏิบัติงานสาธารณสุข29 เม.ย. 2565
16ประกาศการกำหนดจำนวนครั้งการลาและการมาทำงานสายของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ก.ย. 2563
17ประกาศเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256428 ก.ย. 2563
18ประกาศกำหนดจำนวนครั้งของการลาและการมาทำงานสาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25632 ต.ค. 2562
19ประกาศเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ 25632 ต.ค. 2562
20ประกาศ ก.อบต.จ.ลำพูน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับอัตราเงินเดือน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5)8 เม.ย. 2559

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
125
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,025
เดือนที่แล้ว
3,736
ปีนี้
27,775
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
275,575
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 125 126 1,025 3,736 27,775 60,130 275,575 3.239.129.52