สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล2 ต.ค. 2566
2คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล2 ต.ค. 2566
3คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง2 ต.ค. 2566
4คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง2 ต.ค. 2566
5คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม2 ต.ค. 2566
6คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ2 ต.ค. 2566
7คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการศึกษา2 ต.ค. 2566
8คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม2 ต.ค. 2566
9คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ2 ต.ค. 2566
10คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายปกครอง2 ต.ค. 2566
11คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง2 ต.ค. 2566
12คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้2 ต.ค. 2566
13คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง2 ต.ค. 2566
14คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายการโยธา2 ต.ค. 2566
15คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข2 ต.ค. 2566
16คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุข2 ต.ค. 2566
17คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ2 ต.ค. 2566
18คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ2 ต.ค. 2566
19คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา2 ต.ค. 2566
20คำสั่งแต่งตั้งผู้รักษาราชการในตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม2 ต.ค. 2566

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
218
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 218 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141