สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)8 มี.ค. 2566
2รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517 ต.ค. 2565
3รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565 และไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)3 ต.ค. 2565
4รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 และไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)4 เม.ย. 2565
5รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)7 ม.ค. 2565
6รายงานผลการดำเนินงานจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปรากฎในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)14 ต.ค. 2564
7รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256414 ต.ค. 2564
8รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 ต.ค. 2563
9รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (แบบ ผด.3 งวดที่ 3)30 มิ.ย. 2560
10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (แบบ ผด.3) งวดที่ 128 มิ.ย. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
508
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
6,285
เดือนที่แล้ว
4,813
ปีนี้
16,898
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
264,698
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 508 322 6,285 4,813 16,898 60,130 264,698 3.236.207.90