สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)12 มิ.ย. 2566
2รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)8 มี.ค. 2566
3รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256517 ต.ค. 2565
4รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 3 เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน 2565 และไตรมาสที่ 4 เดือนกรกฎาคม - กันยายน 2565)3 ต.ค. 2565
5รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ไตรมาสที่ 1 เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม 2564 และไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม - มีนาคม 2565)4 เม.ย. 2565
6รายงานผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2564)7 ม.ค. 2565
7รายงานผลการดำเนินงานจัดจ้างที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่ปรากฎในเทศบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)14 ต.ค. 2564
8รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256414 ต.ค. 2564
9รายงานสรุปผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25639 ต.ค. 2563
10รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (แบบ ผด.3 งวดที่ 3)30 มิ.ย. 2560
11รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดหาพัสดุประจำปี 2560 (แบบ ผด.3) งวดที่ 128 มิ.ย. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
123
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,813
เดือนที่แล้ว
8,889
ปีนี้
54,619
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
302,419
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 123 314 5,813 8,889 54,619 60,130 302,419 3.214.184.223