สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1คำสั่งแต่งตั้งพนักงานตรวจโรคสัตว์ ประจำโรงฆ่าสัตว์ ไก่สดคำป้อ17 พ.ย. 2566
2ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านทรายทอง หมู่ที่ 1615 พ.ย. 2566
3ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ 17 15 พ.ย. 2566
4ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านใหม่จตุจักร หมู่ที่ 1815 พ.ย. 2566
5ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านหนองไซ หมู่ที่ 148 พ.ย. 2566
6ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านน้ำบ่อเหลือง หมู่ที่ 158 พ.ย. 2566
7ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านหนองหลุม หมู่ที่ 102 พ.ย. 2566
8ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านหนองท่า หมู่ที่ 112 พ.ย. 2566
9ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านสันหลวง หมู่ที่ 122 พ.ย. 2566
10ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านหนองซิว หมู่ที่ 13 2 พ.ย. 2566
11ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านสันป่าสัก หมู่ที่ 618 ต.ค. 2566
12ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านน้ำพุ หมู่ที่ 718 ต.ค. 2566
13ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านห้วยม้าโก้ง หมู่ที่ 818 ต.ค. 2566
14ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านกอเปา หมู่ที่ 918 ต.ค. 2566
15ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านสันคะยอม หมู่ที่ 111 ต.ค. 2566
16ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 211 ต.ค. 2566
17ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านหลุก หมู่ที่ 411 ต.ค. 2566
18ประกาศกำหนดจำนวนกรรมการชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน บ้านหนองปลาขอ หมู่ที่ 511 ต.ค. 2566
19ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของผู้บริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕15 ต.ค. 2564
20ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น เพื่อการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕15 ต.ค. 2564

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
200
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 200 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141