สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1แบบแจ้งการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ภ.ด.ส.523 ก.พ. 2566
2แบบคำขอรับเงินสงเคราะห์ และรับรองผู้รับผิดชอบในการจัดการศพผู้สูงอายุตามประเพณี9 มิ.ย. 2564
3แบบคำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร (แบบ ข.1)9 มิ.ย. 2564
4แบบคำขอรับ/ต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการฯ17 ต.ค. 2562
5แบบคำขออนุญาตโฆษณา17 ต.ค. 2562
6แบบคำร้องเรียน/แจ้งเบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่7 ต.ค. 2562
7คำร้องเรื่องร้องเรียน ร้องทุกข์14 มิ.ย. 2560
8แบบคำขอข้อมูลข่าวสาร14 มิ.ย. 2560
9แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.256014 มิ.ย. 2560
10แบบคำขอรับการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์14 มิ.ย. 2560
11แบบคำร้องทั่วไป14 มิ.ย. 2560
12แบบลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด14 มิ.ย. 2560
13หนังสือมอบอำนาจ14 มิ.ย. 2560
14หนังสือมอบอำนาจให้ทำการเปิดบัญชีและทำบัตร ATM14 มิ.ย. 2560

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
194
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 194 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141