สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1การแจ้งขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ3 ต.ค. 2565
2การแจ้งขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ3 ต.ค. 2565
3การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการตลาด3 ต.ค. 2565
4การแจ้งขอใบอนุญาตและการขอต่ออายุใบอนุญาตให้ทำการเก็บขนและกำจัดสิ่งปฏิกูล/มูลฝอย3 ต.ค. 2565
5การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร3 ต.ค. 2565
6การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหาร พื้นที่ไม่เกิน 200 ตารางเมตร3 ต.ค. 2565
7การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร3 ต.ค. 2565
8การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 223 ต.ค. 2565
9การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 213 ต.ค. 2565
10การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร ตามมาตรา 213 ต.ค. 2565
11การแจ้งถมดิน3 ต.ค. 2565
12การแจ้งขุดดิน3 ต.ค. 2565
13การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ3 ต.ค. 2565
14การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ3 ต.ค. 2565
15การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์3 ต.ค. 2565
16การรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง3 ต.ค. 2565
17การรับชำระภาษีป้าย3 ต.ค. 2565
18คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25663 ต.ค. 2565
19คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25651 ต.ค. 2564
20คู่มือสำหรับประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 25642 ต.ค. 2563

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
190
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 190 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141