สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1 แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖17 พ.ย. 2566
2 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗17 พ.ย. 2566
3แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗26 ต.ค. 2566
4การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖28 ก.ย. 2566
5การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖27 ก.ย. 2566
6ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖26 ก.ย. 2566
7แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕15 ก.ย. 2566
8การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๖13 ก.ย. 2566
9ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗13 ก.ย. 2566
10การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๖30 ส.ค. 2566
11แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖30 ส.ค. 2566
12 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖16 ส.ค. 2566
13แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖16 ส.ค. 2566
14 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖15 ส.ค. 2566
15แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖15 ส.ค. 2566
16 การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖11 ก.ค. 2566
17แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔7 ก.ค. 2566
18แก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชีแจงงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖27 มิ.ย. 2566
19การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖27 มิ.ย. 2566
20การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖26 พ.ค. 2566

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
202
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 202 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141