สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1แนวปฏิบัติสำหรับผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล10 ก.พ. 2566
2แนวทางการดําเนินการในการแจงวัตถุประสงค และรายละเอียดในการเก็บรวบรวมขอมูลสวนบุคคลจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 256210 ก.พ. 2566
3แนวทางการดําเนินการในการขอความยินยอมจากเจาของขอมูลสวนบุคคล ตามพระราชบัญญัติคุมครองขอมูลสวนบุคคล พ.ศ. 256210 ก.พ. 2566
4ประกาศคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการแจ้งเหตุการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 256515 ธ.ค. 2565
5ประกาศนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data Privacy Policy)28 ต.ค. 2565
6คู่มือ PDPA (ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 Personal Data Protection Act : PDPA) สำหรับประชาชน28 ต.ค. 2565
7พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 256224 พ.ค. 2562

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
194
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 194 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141