สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)   โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๖๔16 ก.ย. 2564
2การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย (ฉบับที่ ๒) พุทธศักราช ๒๕๖๔14 ก.ย. 2564
3การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อย พุทธศักราช ๒๕๖๓23 มิ.ย. 2563
4เหตุรำคาญ พุทธศักราช ๒๕๖๓23 มิ.ย. 2563
5การขุดดิน ถมดิน พุทธศักราช ๒๕๖๐28 ก.ย. 2560
6การกำหนดเกณฑ์การลดหย่อนที่ดินที่ไม่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่ พุทธศักราช ๒๕๕๙1 ก.ย. 2559
7กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พุทธศักราช ๒๕๕๙10 มิ.ย. 2559
8สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร พุทธศักราช ๒๕๕๙10 มิ.ย. 2559
9ตลาด พุทธศักราช ๒๕๕๙10 มิ.ย. 2559
10การกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พุทธศักราช ๒๕๕๙10 มิ.ย. 2559
11การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พุทธศักราช ๒๕๕๙10 มิ.ย. 2559
12การควบคุมแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย พุทธศักราช ๒๕๕๙10 มิ.ย. 2559

1

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
516
เมื่อวานนี้
322
เดือนนี้
6,285
เดือนที่แล้ว
4,813
ปีนี้
16,898
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
264,698
ไอพี ของคุณ
3.236.207.90
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 516 322 6,285 4,813 16,898 60,130 264,698 3.236.207.90