สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 1000 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร30 มี.ค. 2566
2คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 2000 การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค30 มี.ค. 2566
3คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 3000 การจัดการสิ่งปฏิกูล30 มี.ค. 2566
4คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 4000 การจัดการมูลฝอย30 มี.ค. 2566
5คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ30 มี.ค. 2566
6คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 6000 การจัดการเหตุรำคาญ30 มี.ค. 2566
7คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ30 มี.ค. 2566
8คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 8000 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ30 มี.ค. 2566
9คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 9000 การบังคับใช้กฎหมาย30 มี.ค. 2566
10คู่มือ ระเบียบ หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563-256427 เม.ย. 2565
11คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
12คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
13คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
14คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
15คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18 มิ.ย. 2563
16คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อ ศพด.18 มิ.ย. 2563
17คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒18 มิ.ย. 2563
18คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช18 มิ.ย. 2563
19คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์18 มิ.ย. 2563
20คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่18 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
207
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 207 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141