ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชม และร่วมเชียร์ให้กำลังใจ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ป่าสักเกมส์ 2023” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก โรงเรียนวัดน้ำพุ หมู่ที่ 7

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 1000 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร30 มี.ค. 2566
2คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 2000 การจัดการคุณภาพน้ำบริโภค30 มี.ค. 2566
3คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 3000 การจัดการสิ่งปฏิกูล30 มี.ค. 2566
4คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 4000 การจัดการมูลฝอย30 มี.ค. 2566
5คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 5000 การรองรับภาวะฉุกเฉินและภัยพิบัติ30 มี.ค. 2566
6คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 6000 การจัดการเหตุรำคาญ30 มี.ค. 2566
7คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 7000 การจัดการกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ30 มี.ค. 2566
8คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 8000 การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ30 มี.ค. 2566
9คู่มือ มาตรฐานการปฏิบัติงานการพัฒนาคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น EHA 9000 การบังคับใช้กฎหมาย30 มี.ค. 2566
10คู่มือ ระเบียบ หนังสือสั่งการและหนังสือตอบข้อหารือ ประจำปี 2563-256427 เม.ย. 2565
11คู่มือการจัดทำ MOU ท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
12คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์ช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
13คู่มือปฏิบัติงานการประชุมสภาท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
14คู่มือหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น27 เม.ย. 2565
15คู่มือการจัดทำความตกลงความร่วมมือระหว่างประเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น18 มิ.ย. 2563
16คู่มือการตรวจรายงานการจัดตั้ง การย้าย/รวม ยุบเลิก และเปลี่ยนชื่อ ศพด.18 มิ.ย. 2563
17คู่มือปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๒18 มิ.ย. 2563
18คู่มือการดำเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช18 มิ.ย. 2563
19คู่มือแนวทางการบริหารจัดการสถานสงเคราะห์สัตว์18 มิ.ย. 2563
20คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่18 มิ.ย. 2563

1 2   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,025
เดือนที่แล้ว
3,736
ปีนี้
27,775
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
275,575
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 124 126 1,025 3,736 27,775 60,130 275,575 3.239.129.52