สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ28 ก.พ. 2566
2มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน28 ก.พ. 2566
3มาตรฐานการควบคุมอาคาร28 ก.พ. 2566
4มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค28 ก.พ. 2566
5มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล28 ก.พ. 2566
6มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย28 ก.พ. 2566
7มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น28 ก.พ. 2566
8มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม28 ก.พ. 2566
9มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.28 ก.พ. 2566
10มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน28 ก.พ. 2566
11มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์28 ก.พ. 2566
12มาตรฐานการตลาด28 ก.พ. 2566
13มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร28 ก.พ. 2566
14มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์28 ก.พ. 2566
15มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย28 ก.พ. 2566
16มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง28 ก.พ. 2566
17มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย28 ก.พ. 2566
18มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย28 ก.พ. 2566
19มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน28 ก.พ. 2566
20มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์28 ก.พ. 2566

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
206
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 206 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141