ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน ร่วมชม และร่วมเชียร์ให้กำลังใจ นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา “ป่าสักเกมส์ 2023” ในวันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลป่าสัก โรงเรียนวัดน้ำพุ หมู่ที่ 7

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

ลำดับรายการวันที่
1มาตรฐานการก่อสร้าง บูรณะ และการบำรุงรักษาแหล่งน้ำ28 ก.พ. 2566
2มาตรฐานการกำกับดูแลโรงงาน28 ก.พ. 2566
3มาตรฐานการควบคุมอาคาร28 ก.พ. 2566
4มาตรฐานการคุ้มครองผู้บริโภค28 ก.พ. 2566
5มาตรฐานการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล28 ก.พ. 2566
6มาตรฐานการจัดการที่อยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อย28 ก.พ. 2566
7มาตรฐานการจัดการศึกษาท้องถิ่น28 ก.พ. 2566
8มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม28 ก.พ. 2566
9มาตรฐานการดำเนินงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.28 ก.พ. 2566
10มาตรฐานการดูแลโบราณสถาน28 ก.พ. 2566
11มาตรฐานการดูแลรักษาที่สาธารณประโยชน์28 ก.พ. 2566
12มาตรฐานการตลาด28 ก.พ. 2566
13มาตรฐานการบริหารจัดการแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร28 ก.พ. 2566
14มาตรฐานการบริหารระบบไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์28 ก.พ. 2566
15มาตรฐานการบำบัดน้ำเสีย28 ก.พ. 2566
16มาตรฐานการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง28 ก.พ. 2566
17มาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย28 ก.พ. 2566
18มาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย28 ก.พ. 2566
19มาตรฐานการป้องกันอุบัติภัยทางถนน28 ก.พ. 2566
20มาตรฐานการพัฒนาการดำเนินงานด้านเอดส์28 ก.พ. 2566

1 2 3   >>  >|

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
124
เมื่อวานนี้
126
เดือนนี้
1,025
เดือนที่แล้ว
3,736
ปีนี้
27,775
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
275,575
ไอพี ของคุณ
3.239.129.52
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 124 126 1,025 3,736 27,775 60,130 275,575 3.239.129.52