สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร
นางสาววารินทร์ นำภา
ปลัดเทศบาลตำบลป่าสัก
0 5353 7478 ต่อ 71


นายเสงี่ยม เครือผิว
ผู้อำนวยการกองช่าง
0 5353 7478 ต่อ 62
นายไพศาล ยอดมูลดี
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
0 5353 7478 ต่อ 31
นางนงนภัส ธนัสถวงศกร
ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
0 5353 7478 ต่อ 11
นางศิริณัษฏ กันทาสัก
ผู้อำนวยการกองคลัง
0 5353 7478 ต่อ 61
นางกรรณิการ์ ลาพิงค์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
0 5353 7478 ต่อ 73
นางแววจักร คำเหล็ก
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
รักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
0 5353 7478 ต่อ 72
นางสาวกมลพรรณ สิทธิกัน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
0 5353 7478 ต่อ 21
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
138
เมื่อวานนี้
314
เดือนนี้
5,813
เดือนที่แล้ว
8,889
ปีนี้
54,619
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
302,419
ไอพี ของคุณ
3.214.184.223
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 138 314 5,813 8,889 54,619 60,130 302,419 3.214.184.223