สำนักงานเทศบาลตำบลป่าสัก หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000  โทรศัพท์  0 5353 7478, 0 5358 4773, 0 5359 7174 (ตู้สาขา)  โทรสาร  0 5358 4799

แจ้งเรื่องร้องเรียนสายผู้บริหาร

ภารกิจผู้บริหาร

วิสัยทัศน์และพันธกิจ
 
วิสัยทัศน์

“ตำบลป่าสักน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง เคียงคู่เทคโนโลยี”  


พันธกิจ

  1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
  2. การส่งเสริมและพัฒนาการเกษตร
  3. การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
  4. การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสาธารณสุข
  5. การป้องกันและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  6. การส่งเสริมอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในครัวเรือน
  7. การพัฒนาเมืองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  8. การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี
  9. การรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน 

สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 1/01/2560
วันนี้
213
เมื่อวานนี้
267
เดือนนี้
527
เดือนที่แล้ว
10,188
ปีนี้
81,300
ปีที่แล้ว
60,130
ทั้งหมด
329,100
ไอพี ของคุณ
44.220.249.141
สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
1/4/2019 213 267 527 10,188 81,300 60,130 329,100 44.220.249.141